Sözleşmeler

SİTEMİZE ÜYE OLARAK, KULLANICI SÖZLEŞMESİNİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI, HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ VE ONAYLADIĞINIZI KABUL, BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ.

1. İş bu Üyelik Sözleşmesi (işbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ekler ile birlikte bundan böyle SÖZLEŞME olarak anılacaktır), GAARAJ TEKNOLOJİ TURİZM YATIRIM A.Ş. (bundan böyle Gaaraj.com olarak anılacaktır) tarafından işletilen www.Gaaraj.com internet adresinde ürün alımı, kiralanması veya satışı yapmak üzere yer alan tüm özel ve tüzel kişi ve kurumlar (bundan böyle KULLANICI veya KULLANICILAR olarak anılacaktır) ile Gaaraj.com arasında üye kayıt aşamasında yapılmıştır.

2. Gaaraj.com, www.Gaaraj.com sitesi üzerinden gerçek ve tüzel kişiler tarafından ticari olsun veya olmasın her türlü motorlu araçların kiralanması, satılması, yedek parça ve diğer ekipmanların listelenmesi, yetkili servis, özel servis ve diğer araç tamircilerinin listelenmesi, araçlarla ilgili servis / satış / yedek parça ilanlarının yayınlanması ve bununla bağlantılı işlemlerin gerçekleştirilmesi amacına yönelik olarak söz konusu motorlu araçlara / hizmetlere / ürünlere ilişkin ilanlar veren KULLANICILARA belirli şart ve koşullar dâhilinde ilan listeleme ve görüntüleme seçeneklerinin sunulmasını ve bu ilanların motorlu araç satın almak isteyen ve listelemeleri görüntülemek isteyen KULLANICILARIN erişimine sunulmasını sağlar İşbu sözleşmenin konusu, Gaaraj.com tarafından sağlanan bu hizmetlerin KULLANICILAR tarafından yararlanılmasına ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi, tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3. Gaaraj.com’a üyelik hakkı, “üyelik formunu” eksiksiz doldurulması ve e-posta & cep telefonu doğrulaması ile aktif hale gelecektir. Bu forma aktarılan bilgilerin doğruluğunu üyelik isteğinde bulunan KULLANICI kayıtsız şartsız beyan ve taahhüt eder. Üyelik başvuru formuna bilgi girişi yaparken, bilgi formunda istenilen hususların eksiksiz ve açık bir biçimde doldurulması zorunludur.

4. KULLANICILAR, Gaaraj.com’a üye olmak aracılığıyla işbu SÖZLEŞME'nin tamamını okuduklarını, içeriğini tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen taahhüt ederler.

5. Bu üyelik ilişkisi sanal bir ortamda oluştuğu için, kullanıcının üyelik başvurusu girdisinin tamamlaması, başvurunun da aynı düzeyde, Gaaraj.com tarafından kabulü ile SÖZLEŞME kabul edilmiş etmiş olur. Karşılıklı hak ve yükümlülükler başvurunun kabulü ile yürürlüğe girer.

6. Gaaraj.com üzerinden oluşturmuş olan kullanıcı hesabının güvenliğini sağlamak KULLANICI’nın sorumluluğundadır. 3. Şahısların kullanıcı hesabına ilişkin bilgileri değiştirmesinden veya diğer her türlü aktivitelerinden dolayı Gaaraj.com hukuki ve cezai sorumluluk kabul etmez. KULLANICI, kendi kullanıcı hesabı vasıtasıyla gerçekleştirilmiş iş ve işlemlerden oluşan sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, kendi bilgisi dışında iş ve işlemlerin gerçekleştirildiğine dair def’i veya itiraz ileri süremeyeceğini ve bu şekilde yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. Gaaraj.com, SÖZLEŞME'yi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. Bu türde değişiklikler, site üzerinden veya e-posta vasıtasıyla KULLANICI’ya bildirilir. KULLANICI, üyeliğini devam ettirmekle yapılmış olan değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

8. KULLANICILAR, www.Gaaraj.com içinde ürünlerini tanıtmak için kendilerine özel olarak hazırlanan sayfaları ve ön plan alanlarını kurabilirler. Bu tip hizmetleri tercih eden KULLANICILAR, bununla ilgili ayrıştırılmış ücretleri tam ve eksiksiz olarak ödemek mecburiyetindedirler.

9. Aksi belirtilmediği takdirde, Gaaraj.com ücretli hizmetler/servisler karşılığı alınacak ücretler Türk Lirası olarak hesaplanacak ve elektronik ödeme yöntemleri kullanılarak tahsil edilecektir. Söz konusu ücretli hizmet/servislerin KULLANICI tarafından faydalanılmaya başlaması ücretin (kredi kartı, posta çeki, kontör, banka havalesi, eft gibi vasıtalarla) tam ve eksiksiz olarak ödenmesi koşuluna bağlıdır. KULLANICILAR, Gaaraj.com üzerinden gerçekleştirdikleri ticaretten, alım/satımdan kaynaklanabilecek tüm banka komisyonu, BSMV, KDV, ÖTV, vergi, pul, harç, vs. ödemeleri ilgili kurumlara yapmayı kabul, beyan ve taahhüt ederler.

10. www.Gaaraj.com sitesi, hakaret içeren, küçük düşürücü, kötü niyetli, saldırı amaçlı üçüncü şahısların haklarını ihlal edici yönde vb. şekillerde yasalara aykırı ve genel ahlak prensibine uygun olmayan bir biçimde veya siyasi, dini propaganda yapmak gibi amaçlarla kullanılamaz ve bu mahiyette ilan verilemez. Bu türde faaliyetlerden sadece ilgili eylemleri gerçekleştiren KULLANICI sorumlu olup Gaaraj.com söz konusu içeriği siteden kaldırma ve bu türde eylemleri gerçekleştiren KULLANICI’nın üyeliğine önceden bildirim mecburiyeti olmaksızın son verme hakkına sahiptir.

11. Gaaraj.com, işbu sözleşme ve sözleşmenin eki niteliğinde olan Gizlilik Politikasında yer alan kurallar doğrultusunda ve hukuka uygun olarak tüm KULLANICILARININ kişisel verilerine ve bu verilerin gizliliğine saygı duymaktadır. Söz konusu veriler, Gaaraj.com’un işbu sözleşmede yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sitede yer alan uygulamaların yürütülmesi, reklam, tanıtım, anket, kampanya gibi amaçlarla kullanılması, istatistikî değerlendirmeler yapılması, kanun, yönetmelik gibi yürürlükte bulunan hukuk kurallarının getirdiği yükümlülükler çerçevesinde ve ancak yetkili idari ve/ veya adli otoritelerin talebi doğrultusunda usule uygun olarak bilgi verilmesi halleri dışında her ne sebeple olursa olsun kişisel bilgileri hiçbir kurum veya kuruluşa vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Gaaraj.com üzerinde ziyaretçilerin veya KULLANICI’ların yapmış olduğu arama terimleri, Gaaraj.com veya işbirliğinde bulunduğu 3. Partiler adına istatistik ve kampanyalarda kullanabilir.

12. Gaaraj.com hiçbir sebep beyan etmeden istediği KULLANICILARIN üyeliklerine son verme hak ve yetkisine, ayrıca herhangi bir sebeple hizmetini ve faaliyetini sona erdirme, geçici bir süreyle askıya alma hakkına sahiptir.

13. www.Gaaraj.com’un iptal ettiği veya üyelikleri sözleşme maddeleri gereğince veya mahkeme kararı gibi yasal talepler sonucu iptal edilen kullanıcıların üyelik bilgileri Gaaraj.com tarafından yasal yükümlülükler gereği saklanacaktır.

14. Üyeliği sözleşme maddeleri gereğince iptal edilen KULLANICILAR dışında, üyeliklerini kendi iradesiyle iptal eden veya donduran KULLANICILAR, Gaaraj.com’a kullanıcı destek formu doldurarak başvurma suretiyle üyeliklerini geri alabileceklerdir.

15. Gaaraj.com, veri tabanına yapılabilecek saldırılar sonucu üyelik bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli olarak kullanılması, hukuka aykırı faaliyetler gerçekleştirilmesi halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı hukuki ve cezai sorumluluk kabul etmez.

16. KULLANICILARIN ilan vererek araç alım ve/veya satımı, araç kiralanması, araç servisleri verilmesi ve yedek parça satışını gerçekleştirebileceği sanal bir otopazarı niteliğinde olan www.Gaaraj.com sitesinde, gerek hizmetin arzı gerekse üyelerin girdileri bakımından Gaaraj.com’a hiçbir sorumluluk yüklenemez. KULLANICILAR arasındaki hiçbir işlemde, Gaaraj.com bizzat taraf olduğu özel anlaşmalar dışında, hiç bir hukuki ve cezai sorumluluk taşımaz.

17. Yasalar çerçevesinde korunmuş olan telif haklarına, marka haklarına ve ayrıca haksız rekabet kurallarına aykırı bir biçimde www.Gaaraj.com sitesi üzerinden faaliyette bulunulması yasaktır. Bu türde faaliyetlerden doğacak sorumluluk sadece faaliyette bulunmuş olan KULLANICI’ya ait olup Gaaraj.com bu gibi faaliyetlerde bulunan KULLANICILARIN üyeliğini sona erdirme hakkına sahiptir.

18. www.Gaaraj.com üzerinden gerçekleşen işlemler ile Gaaraj.com'un doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir bağlantısı olmamasından mütevellit, KULLANICILAR, www.Gaaraj.com’daki işlemlerden dolayı ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlıklar ve akabinde bu anlaşmazlıkların yaratacağı her türlü iddia, talep veya hasar beyanlarından, Gaaraj.com’ın sahiplerini, temsilcilerini ve/veya çalışanlarını sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi ve üçüncü kişi ve kurumlar tarafından kendisine yöneltilecek her türlü talepten muaf tutmayı işbu SÖZLEŞME'yi onaylayarak ve www.Gaaraj.com’a üye olarak peşinen kabul,beyan ve taahhüt eder.

19. Gaaraj.com, www.Gaaraj.com üzerinden muhtemel alıcıları yanıltmaya yönelik eksik ve/veya yanlış beyanda bulunarak ilan veren ve/veya herhangi bir satın alma/satış/kiralama işlemi gerçekleştiren KULLANICILAR'ın tek taraflı olarak ve önceden bildirimde bulunmaksızın geçici ve/veya süresiz olarak üyelikten ihraç etme hakkına sahiptir.

20. KULLANICILARIN, işbu sözleşmenin 10, 17 ve 19. Maddelerinde belirtilen üyelikten çıkarılma hallerinde, üyelikten çıkarılan KULLANICI üyeliği süresince kullanmış olduğu ücretli hizmetlerin / servislerin bedelinin iadesini talep ve dava edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

21. Gaaraj.com, KULLANICI tarafından girilmiş ilanların etkinliğini ve görünürlüğünü artırmak amacıyla, ilanları ve ilan arama servisini, işbirliği içinde bulunduğu 3. Parti gazeteler, web siteleri, platformlar ve mobil servislerle birlikte yürütebilir. KULLANICI, bu hususu bildiğini ve ilanının çeşitli 3. Parti yayınlarda yayınlanabilmesine açıkça muvafakat etmiştir.

22. Gaaraj.com, KULLANICILARA sunduğu hizmet ve servislerin kesintisiz, hatasız ve güvenli bir şekilde çalışması için elinden geleni yapacaktır. Gaaraj.com, kendisinin kontrolü dışında, teknik arızalar, mücbir sebepler gibi sebeplerle (elektrik kesintisi, donanım problemleri, altyapı sorunları, doğal afetler, vs. gibi) internet kullanımında yaşanacak aksaklıklardan sorumlu değildir.

23. Gaaraj.com ve KULLANICI, hukuken tamamen bağımsız taraflardır. Bu iki bağımsız taraf arasında herhangi bir iş ortaklığı ve/veya işçi/işveren ilişkisi bulunmamaktadır.

24. İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup İstanbul Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili ve görevlidir.

Yirmi dört (24) maddeden ibaret bu üyelik genel prensipleri aynı çerçevede tarafları bağlayıcı niteliktedir.

Gaaraj.com, "Portal"ından Kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri, Üyeleri ile yaptığı "Gaaraj.com Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve "Portal"da çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Gaaraj.com, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Üyelik veya "Portal" üzerindeki çeşitli form ve oylamaların doldurulması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soyisim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) Gaaraj.com'e vermeleri gerekmektedir. Gaaraj.com, Gaaraj.com Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri Gaaraj.com veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Gaaraj.com tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Gaaraj.com "portal"ı üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Gaaraj.com ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, "Gaaraj.com Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

Gaaraj.com "Portal"ı dâhilinde başka sitelere link verebilir. Gaaraj.com, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Kişisel bilgileriniz; kişi isim-soyisim, firma bilgileri, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. Gaaraj.com, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerinizden herhangi birini Gaaraj.com'in işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda Gaaraj.com, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

1. Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;

2. Gaaraj.com'un kullanıcılarla akdettiği "Gaaraj.com Üyelik Sözleşmesi"'nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;

3. Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;

4. Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir. Gaaraj.com, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Gaaraj.com, kullanıcılar ve kullanıcıların "Portal"ı kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, "Portal"ı kaç kişinin kullandığını, bir kişinin "Portal"ı hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

Gaaraj.com, tarafından "Portal" dâhilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, Gaaraj.com ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistikî analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.

Gaaraj.com, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman "Portal"da yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Gaaraj.com'in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri "portal"da yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır.


Gizliliğin kullanıcılarımız için çok önemli olduğunun bilincindeyiz,bu nedenle site kullanıcılarımızın gizliliği bizim için de çok önemlidir.Gizlilik Politikası,Gaaraj web sitesini veya mobil sitesini kullanırken paylaştığınız verilerin ne amaçlarla kullanılabileceği,bu bilgilerin kimlerle paylaşılabileceği ve gizliliğinizi korumak amacıyla uyguladığımız güvenlik işlemleri hakkında gerekli bilgileri sağlamayı amaçlamaktadır.

Gaaraj internet sitesini, mobil uygulamalarını ve diğer iletişim kanallarını kullanmakla, Gizlilik Politikasında belirtilen hususları kabul etmiş ve burada belirtilen hususlarda Gaaraj'a izin vermiş oluyorsunuz.

Gaaraj Gizlilik Politikası ile ilgili her türlü uyuşmazlık Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir ve uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
Gaaraj Hangi Verilerinizi Toplayabilir?
 • Adınızı, soyadınızı, adresinizi,doğum tarihinizi,ikamet ettiğiniz şehrinizi,telefon numaralarınızı,e-posta adresinizi ve diğer tüm iletişim bilgilerinizi,
 • Türkiye Cumhuriyeti uyruklu kullanıcılarımız için T.C Kimlik numaranızı
 • Yabancı uyruklu kullanıcılarımız için Pasaport bilgilerinizi,
 • Sitemizden satın aldığınız ürün veya hizmete ait sipariş bilgilerinizi,
 • Ödeme araçları ve faturalamaya ilişkin bilgilerinizi toplayabilir.
Gaaraj Verilerinizi Hangi Amaçlarla Kullanabilir?
 • Araç kiralama hizmetlerinizi gerçekleştirmek ve sitemize üyelik hesabınızı yönetmek,
 • Çağrı merkezimizi aradığınızda size en uygun ve hızlı hizmetleri verebilmek,
 • Kişisel seçimlerinizi analiz ederek,ürün ve hizmetlerimizi bu doğrultuda iyileştirmek ve geliştirmek,
 • İnternet sitemizi ve mobil uygularımızı kullanma alışkanlıklarınıza ilişkin istatistiki bilgiler üretmek,bu bilgileri raporlama ve analiz etme yöntemleriyle inceleyerek size özel araç kiralama teklifleri sunmak,
 • Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi sizlere tanıtmak,ilgilenebileceğiniz ve size fayda sağlayabileceğini düşündüğümüz promosyonlar ve kampanyalar oluşturup iletişim sağlayabilmek,
 • Gaaraj çalışanları,Gaaraj'a hizmet veren kuruluşlar veya bunların çalışanlarının veya Gaaraj’ın müşterilerinin can ve mal güvenliğinin korunması veya bu maddede belirtilenlere ilişkin kurallara uyum sağlanması dahil olmak üzere yasal yükümlülüklerin veya yetkili idari kuruluşların taleplerinin yerine getirilmesi, amacıyla kullanabilir.
Gaaraj Verilerinizi Kimlerle Paylaşabilir?
Gaaraj’ın iş ortakları olan;
 • BKM Express(Bankalararası Kart Merkezi) ile,
 • Gaaraj’ın yurtiçi ve yurtdışında bulunan çalışanlarıyla,
 • Yasal zorunluluklar doğrultusunda,yetkili idari kuruluşlar ve diğer ilgili kişilerle paylaşabilir.
Çerezler (Cookies) Politikası
Çerezler, internet ağ sunucusu tarafından tarayıcınız aracılığı ile bilgisayarınıza yerleştirilen küçük veri dosyalarıdır. Tarayıcınız ve sunucu arasında bir bağlantı sağlandığında site, çerezler aracılığıyla sizi tanır. Çerezlerin kullanılma amacı, internet sitesini ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamaktır. Genel olarak internet tarayıcıları, çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ön tanımlıdır. Tarayıcılar, çerezleri engelleyecek veya cihaza çerez gönderildiğinde kullanıcıya uyarı verecek şekilde ayarlanabilir. Çerezleri yönetmek tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterdiğinden ayrıntılı bilgi almak için tarayıcının yardım menüsüne bakılabilir.Çerezlerin ömrü, kullanıcının yapmış olduğu tarayıcı ayarlarına bağlı olarak değişiklik gösterir.
Güvenlik
Gaaraj internet sitesinde veya mobil uygulamalarında gezinirken gönderdiğiniz veriler şifreli bir iletişim kanalı olan SSL ile korunmaktadır. SSL'den yararlanabilmek için internet tarayıcınız SSL'i desteklemeli ve tarayıcınızdaki SSL opsiyonlarını faal hale getirilmelidir. Ürün ve hizmetlerimizi satın alma aşamasında kullandığınız kredi kartı bilgileriniz,en güvenli ödeme sistemlerinden biri olan 3D Secure sistemiyle şifrelenip bankalara ulaşır. Verileriniz, ancak iş sürecimizin ihtiyaçları veya yasal zorunluluklar için gerekli oldukları sürece saklanmaktadır. Kredi kartı bilgileriniz sunucularımızda saklanmamaktadır.
Ticari Elektronik İletiler
Ticari elektronik iletiler ile ilgili olarak Gaaraj’tan ürün veya hizmet alımı sırasında, iletişim izinleri çerçevesinde iletişim bilgileriniz üzerinden Gaaraj ve Gaaraj iş ortakları tarafından sunulan ürün ve hizmetlerinin tanıtımı, yeni ürün ve hizmetler, özel araç kiralama teklifleri, seyahatiniz ile ilgili veya Gaaraj tarafından ilgi çekici bulacağınız düşünülen diğer bilgiler hakkında ticari elektronik iletiler almayı kabul etmiş olursunuz. Bu kapsamda; size yönlendirilen iletilerin içerisinde bulunan iletişim seçenekleri kısmından, söz konusu iletilerin bazılarının ya da tamamının gelecekte size ulaşmasını durdurabilirsiniz.

Gaaraj platformundaki yer alan araçlar güvenlik, erişim ve temizlik açısından minimum kalite standartlarını karşılamalı ve Araç kiralama şirketi ( kiraya veren) tarafından verilen açıklamayla örtüşmelidir. Bir araç için rezervasyon ve ödeme yapan bir Sürücü (kiracı), araç Gaaraj standartlarını karşılamadığı için 'Seyahat Sorunu' yaşarsa, Sürücü (kiracı) Para İadesi Politikası'na uygun olarak para iadesi almaya hak kazanabilir.

Gaaraj (kendi takdirimize bağlı olarak), Sürücü (kiracı) para iadesi verecek veya rezervasyonda kullanılmamış olan günler için karşılaştırılabilir alternatif araç bulmaya ve Sürücü (kiracı) için rezervasyon yapmaya çalışacaktır. Para iadesinin miktarı yaşanan Seyahat Sorununa göre değişir.

Geçerli bir 'Seyahat Sorunu' genellikle üç kategoriden birine girer:

(1) Araç kiralama şirketi (kiraya veren) rezervasyonun planlanmış başlangıç tarihinden en fazla 24 saat önce rezervasyonu iptal eder veya Sürücü (kiracı) araç Yerine ulaşmasını sağlayamaz,

(2) Sitedeki kayıttaki araç detayları açıklaması aracın kendisiyle örtüşmez (Aracın Özellikleri, güvenilirliği ve hasar durumu gibi) veya

(3) Araç genel anlamda ya da açıklandığı gibi temiz değil.

Para iadesi almak amacıyla geçerli bir talep göndermek için Sürücü (kiracı) (a) rezervasyonun başladığı andan itibaren 24 saat içinde Seyahat Sorununu bize bildirmesi (fotoğraflar veya diğer kanıtlarla birlikte) ve bilgi ya da iş birliği taleplerimize yanıt vermesi, (b) Seyahat Sorununa doğrudan ya da dolaylı olarak neden olmuş olmaması ve (c) Seyahat Sorunu nedeniyle talepte bulunmadan önce Seyahat Sorununu Araç kiralama şirketi (kiraya veren) çözmeye çalışmış olması gerekir.

Araç ilgili minimum kalite standartlarının neler olduğu ya da bir sorunun seyahat sorunu olarak nitelendirilebilmesi için nelerin gerektiği gibi bilgilerin de yer aldığı Kiracı Para İade Politikası ve Araç Kirlama Şirketi genel iade şartları ve koşulları için burayı tıklatın. Politikayla ilgili yine de sormak istediğiniz sorularınız olursa, lütfen bizimle iletişime geçin.

Kiralamanıza ait rezervasyon talepleri ofislerimiz ve rezervasyon merkezimiz tarafından garantili bir şekilde temin edilir. Kiralama esnasında sizi rahat ettirecek tüm ek ürünlerimizi ( Navigasyon, HGS, Bebek koltuğu vs.) ofislerimizden kiralama sırasında ek ücret karşılığında teslim alabilirsiniz. Günlük kiralama hizmetlerimizden yararlanmak için 0850 840 85 28 numaralı rezervasyon merkezimizi arayabilir, www.gaaraj.com adresinden veya araç kiralama ofislerimizden herhangi birisine uğrayarak bilgi alabilir ve rezervasyon yaptırabilirsiniz. Araç kiralamadan önce yaptırdığınız rezervasyon size araç garantisi sağlayacaktır.

SÜRÜCÜ BELGESİ VE KİRALAMA YAŞI SINIRLAMALARI:

En az 1 (bir) yıl geçerli sürücü belgesine sahip 21 yaşını doldurmuş ve üzerindeki kişiler A, B, N,F ve I grubu araçları kiralayabilirler. G,H,O,M ve D grupları için 2 yıllık sürücü belgesine sahip ve 25 yaşını doldurmuş ve üzerindeki kişiler; J,E,C,P,L ve K grubu araçlar için 3 yıllık sürücü belgesine sahip ve 27 yaşını doldurmuş ve üzerinde olma koşulları aranır. 21 yaşını doldurmuş olmak koşulu sabit kalmak kaydi ile orta ve üst sınıf araçlar için de genç sürücü ücreti alınarak araç kiralanabilmektedir. Genç sürücü ücret bilgisi için Rezervasyon Merkezi’mizi (0850 840 85 28 ) arayabilirsiniz

KİRALAMA SÜRESİ:

Araç kiralama min. süresi günlük kiralamalarda 24 saat, aylık kiralamalarda 30 gündür.

DEPOZİTO TEMİNATI

Kiralama işlemini gerçekleştirecek kişinin kredi kartından belirli bir tutar bloke edilmektedir. Bloke edilecek tutar firmadan firmaya değişmekle birlikte yaklaşık olarak şu şekildedir;

Grup Depozito Tutarı
CDMR 500 ~ 1000
CDMD 500 ~ 1000
CDAR 500 ~ 1000
CDAR+ 500 ~ 1000
CDAD 500 ~ 1000
CDAD+ 500 ~ 1000
SDMR 500 ~ 1000
SDMD 500 ~ 1000
SDAR 500 ~ 1000
SDAD 500 ~ 1000
SDMR+ 750 ~ 1250
SDMD+ 750 ~ 1250
SDAR+ 1000 ~ 1500
SDMD S 1000 ~ 1500
SVMD 3000 ~ 3500
LPAD 3000 ~ 3500
LDAD+ 2500 ~ 3000
LDAR 2500 ~ 3000
FDAD 1500 ~ 2000
FDAD+ 2000 ~ 2500
FDAD+ S 1500 ~ 2000
FDAR+ S 1500 ~ 2000
FDAR 1500 ~ 2000
FDMD 1000 ~ 1500
FDMR 1000 ~ 1500
SDAD+ 1000 ~ 1500
LDAD 1500 ~ 2000
FİYATLARA DAHİL OLAN VE OLMAYAN HUSUSLAR:

Fiyatlara araçların Hasar Sorumluluk Güvencesi, Hırsızlık Güvencesi ile %18 Katma Değer Vergisi dahildir. Akaryakıt, Ferdi Kaza Güvencesi, Mini Hasar Güvencesi, İhtiyari Mali Mesuliyet Güvencesi, Tek -Yön Ücreti, Teslim Etme / Teslim Alma Ücreti(0-26 km arası), Bebek Koltuğu Ücreti, Navigasyon Cihazı, Ek Sürücü Ücreti, Köprü ve Otoyol Geçiş Cihaz- Kart Kullanım Ücreti ayrıca hesaplanır. Araçların müşteriye teslimi tam dolu depo benzin ile yapılır. Eksik veya boş depo benzin ile iade edilen araçlarda, yakıt farkı, hizmet ücreti ile birlikte alınır. Aylık kiralamalarda kilometre sınırı araç grubuna göre 3000- 4000 km arasında değişkenlik göstermektedir. Kilometre aşım ücreti grup bazında değişiklik göstermektedir. Detaylı bilgiyi kiralama ofislerimizden alabilirsiniz.

TEK YÖN KİRALAMALAR:

Aracın bir şehirden teslim alınıp başka bir şehre iadesi durumunda GAARAJ tarafından öngörülmüş olan tek yön ücreti uygulanır. Ücret bilgileri ofis bazında değişiklik göstermekte olup detaylı bilgiyi Rezervasyon Merkezi’mizi arayarak alabilirsiniz.

EK SÜRÜCÜLER:

Aracın, kiralayan şahıs dışındaki kişi / kişilerce kullanılabilmesi; ilave sürücü / sürücülere ait Sürücü Belgesi bilgilerinin, ücret karşılığında olmak üzere, Kira Sözleşmesinin üzerinde gösterilmesi ile mümkündür. Aksi durumun belirlenmesi ve /veya her hangi kaza durumunda tüm güvenceler geçersiz sayılarak gerek kiralayan ve gerekse aracı kullanan kişi / kişiler ayrı ayrı ve müştereken sorumlu tutulurlar. Fiyat ve ayrıntılı bilgi için Rezervasyon Merkezi’mizi arayabilirsiniz.(Ek sürücü kiralama koşulları Sürücü Belgesi ve Kiralama Yaşı Sınırlamalarında bulunan şartlarla aynıdır.)

ARAÇ TESLİM ETME VE TESLİM ALMA:

GAARAJ'a kayıtlı Araç Kiralama Şirketlerinin bulunduğu şehir ve beldelerde, ilçe belediye sınırları içerisinde olması koşulu ile, ofis müsaitliğine göre, araçların müşteriye teslimi ve müşterinden teslim alınması (0- 5 Km Kadar ) ücretsizdir. Ancak GAARAJ ofisinin bulunmadığı şehir ve yörelerde yapılacak teslim etme ve teslim alma hizmetlerine ücret uygulanabilir. Bu konudaki insiyatif tümüyle Araça Kirlama Şirketine aittir ve İlan detaylarında bu bilgiler yer almaktadır.

TESLİM GECİKMELERİ:

Araçların iadesinde 3 saate kadar yaşanan gecikmelerde, her saat için, sözleşmede uygulanan kira fiyatının 1/3'ü, 3 saati aşan gecikmelerde 1 günlük kira fiyatı alınır.

ÖDEME ŞEKİLLERİ:

Toplam kiralama tutarı ve güvence bedelleri, kiralamanın başında, aracı kiralayan kişiye ait kredi kartı ile peşin tahsil edilebilir. Bu konudaki depozito tutarını Araç Kirlama Şirketi kendisi belirler ve İlan sayfamızda bu bilgi size iletilir. Kiralamanın sonunda oluşabilecek olan fatura tutarı farkı ise aynı kredi kartından tahsil veya iade edilir. Kredi kartı sahibinin kiralama esnasında şahsen bulunması gerekmektedir. Başkasına ait kredi kartı ile kiralama yapılamaz. Müşteri tarafından ibraz edilen kredi kartından, kiralama bedeline ek olarak, kiralanacak araç grubuna göre 150 – 5000 TL arasında depozit tahsilatı ya da ön provizyon blokajı yapılacaktır. Bu sebeple kartın bu miktarlarda (kira ve depozit toplam bedeli kadar) limit müsaitliğinin olması gerekmektedir. Depozit olarak tahsil ya da bloke edilen tutar, kiralama bitiminde, varsa yukarıda belirtilen ek hizmet, güvenceler, yakıt, hasar, ceza vb. gibi rezervasyonda bulunmayan bedeller düşüldükten sonra, aynı karta iade edilecek, blokaj kaldırılacaktır.

Depozito iadeleri banka iç iletişiminden kaynaklı olarak iade işlemi yapıldıktan 15 iş gününde hesabınıza yansımaktadır.
ÖN ÖDEMELİ (ONLINE) KİRALAMA KOŞULLARI :

Online Hemen Ödeme ifadesi, kiralama bedelinizi, seçtiğiniz ek hizmetleri hemen online olarak ödeyeceğinizi belirtir. Eğer kiralamanızı iptal eder veya değişiklik yaparsanız iade tutarı, Hemen Öde Kullanım Şartları ve Koşulları' nda belirtilen tutarlara tabidir. Eğer kiralamanıza ek olarak diğer hizmetlerden de satın almak isterseniz, bu hizmetlerin bedelini kiralama ofisinde aracınızı teslim alırken yapabilirsiniz. Online rezervasyon aşamasında kullanılan kartın ve kart hamilinin kiralama başlangıcında ofiste olması ve kira anlaşmasını imzalaması zorunludur. İnternet üzerinden ön ödemeli olarak yapılan rezervasyonlarda işlem yapılan kart ve kart sahibi olmadan, ofiste kira anlaşması açılmaz, herhangi bir işlem yapılmaz. E,P ve L araç gruplarında, çift kredi kartı ibraz edilmesi gereklidir. Nakit ödeme ve sanal Kart uygulaması bulunmamaktadır. Hemen öde (Ön ödemeli) Rezervasyon sayesinde kazanılan indirim başka bir kampanya ile birleştirilemez. Lütfen "Şimdi Öde Şart ve Koşullarını"nı okuduğunuzdan emin olunuz. On-line rezervasyon sayfası; rezervasyon konfirme edilsin ya da edilmesin; araç kiralama anlaşması yerine geçmez. Gerçekleşecek kiralamalarda GAARAJ Genel Kiralama Koşulları geçerlidir. Ön Ödemeli Rezervasyon Formu detayında ismi bulunan kişiye kiralama yapılır. İnternet üzerinden ön ödemeli olarak yapılan rezervasyonlarda işlem yapılan kart ve kart sahibi olmadan, ofiste kira anlaşması açılmaz, herhangi bir işlem yapılmaz. Nakit ödeme ve Sanal Kart uygulaması bulunmamaktadır. Kira anlaşması kiralama esnasında açılır ve kiralama yapılan ülkenin kanun ve uygulamalarına göre düzenlenir. GAARAJ, kiralama hizmetini kendisine bağlı sebeplerden dolayı veremediği takdirde, müşteri tarafından önceden ödenen tutarın tamamını iade edecektir. Önceden ödenmiş bir değeri gösteren GAARAJ Ön Ödemeli Rezervasyon Formları, GAARAJ kiralama lokasyonlarında yapılacak kiralamalarda, ön ödemesi yapılmış rezervasyonların sadece rezervasyon formu üzerinde yazan tutarlarının ödemeleri yerine geçer, kiralama başlangıcında ya da sürecinde müşterinin talep edebileceği ek hizmet ve güvenceler ile yakıt, tek yön vb. harcama bedellerini içermez. Ön Ödemeli Rezervasyon Formlarında yazan tutarın içermediği diğer hizmet, güvence, harcama ya da trafik cezası ve hasar bedelleri (Kira anlaşmasında yazılı, kaza ve hırsızlık durumunda yapılması gerekenler bölümünde açıklanan şartların yerine gelmediği durumlar) için müşterilerimizin kiralama esnasında kredi kartı ibrazı gereklidir. Müşteri tarafından ibraz edilen kredi kartından, kiralanacak araç grubuna göre 300 – 2250 TL arasında depozit tahsilatı ya da ön provizyon blokajı yapılacaktır. Bu sebeple karttan kira bedeline ek olarak yukarıdaki miktarlarda limit müsaitliğinin olması gerekmektedir. Depozit olarak tahsil ya da bloke edilen tutar, kiralama bitiminde, varsa yukarıda belirtilen ek hizmet, güvenceler, yakıt, hasar, ceza vb. gibi rezervasyonda bulunmayan bedeller düşüldükten sonra, aynı karta iade edilecek veya blokaj kaldırılacaktır. Ön Ödemeli Rezervasyon Formu, sadece formda belirtilen tarih aralığında ve belirtilen değer için geçerlidir. GAARAJ Ön Ödemeli Rezervasyonlara ait kira anlaşmaları GAARAJ web sitesinde yer alan ve rezervasyon formunda belirtilen günlük bedel üzerinden fiyatlandırarak faturalandırılır. Yapılan ödemelerin müşterilerimizin kredi kartına yansıması aşamasında, kullanılan kredi kartının sahibi olan bankaların, herhangi bir sebeple uygulayabileceği her türlü komisyon, kur farkı, hizmet ücreti vb. bedeller, GAARAJ markasının sorumluluğu dışındadır. Rezervasyonun İptali, Tahsilatın İadesi, Rezervasyonun Değiştirilmesi, İdari Ücretler, Kullanılmayan Günler ve Kiralamanın Uzaması:İptal ve İade Koşulları:

• Ön ödemeli rezervasyonunuzu, rezervasyon yapılan tarihte iptal etmeniz durumunda, tüm ödemeniz iade edilecektir.

• Ön ödemeli rezervasyonunuzu, araç alışınızdan 3 gün öncesine kadar iptal etmeniz durumunda, ön ödemenizden 125 TL kesilerek kalan tutar iade edilecektir.

• Ön ödemeli rezervasyonunuzu, araç alışınızdan 3 gün ve daha az süre kala iptal etmeniz durumunda, ön ödemenizden kiraladığınız aracın ortalama 3 günlük ücreti kesilerek kalan tutar iade edilecektir. Eğer kiralamanız 3 gün ve daha az süreli ise, iade tutarı talep edilemez.

• Ön ödemeli rezervasyonunuzu, iptal etmemeniz ve aracı teslim almamanız durumunda, iade tutarı talep edilemez.

• Ön ödemeli bir rezervasyonun iptali için [email protected] adresine iptal talebinizi iletmeniz gerekmektedir.

Değişiklik:

Ön ödemeli bir rezervasyonda değişiklik yapılamamaktadır. Değişiklik yapılmak istenmesi durumunda orjinal rezervasyonun iptali gerekmektedir ve yukarıda yazılı iptal - iade koşulları geçerlidir. İptalin ardından istenilen değişikliğe göre yeni ön ödemeli rezervasyon yapılabilir. Kullanılmayan Günler: Kiralamanın başlamasından ardından aracın rezervasyon formunda belirtilen tarih aralığından önce iadesi durumunda kullanılmayan günler için iade yapılmaz. Ön ödemeli rezervasyon yapılmış olmasına rağmen müşterimizin aracı rezervasyon formunda belirtilen tarih ve saatte almaması durumunda tahsil edilmiş olan ön ödeme tutarı iade edilmez.

Kiralamanın Uzaması:

Ön ödemeli rezervasyon ile yapılan bir kiralamada, kiralama süresinin rezervasyon formunda belirtilen dönüş tarihini aşması durumunda, kira anlaşması uzatıldığında oluşacak ilave bedel kiralama başlangıcında müşterimizin ibraz ettiği kredi kartından, uzama günlerinin yapıldığı tarihte geçerli GAARAJ Liste fiyatlarından tahsil edilir.

TRAFİK CEZALARI:

Yürürlükte olan trafik yasalarına uyulmamasından doğacak her türlü sorumluluk ve maddi trafik cezaları kullanıcıya aittir. Aracın kirada bulunduğu süre içinde oluşan ancak kiralama bitimi sonrasında elimize ulaşan trafik ve kaçak köprü, otoyol geçişi cezaları, kira anlaşmasında belirtilen kişi ve/veya firmadan tahsil edilir. Trafik yasalarına uyulmamasından doğacak her türlü sorumluluk ve maddi ceza kiracıya aittir. Araçların hangi nedenle olursa olsun resmi veya yerel makamlar tarafından tutulması nedeni ile geçecek zaman, sözleşme süresi içerisinde kabul edilir. Trafik cezalarında 20TL+KDV hizmet bedeli uygulanmaktadır.

HAVA ALANI HİZMET ÜCRETİ:

Atatürk Hava Limanı Dış Hatlar Terminalinden yapılacak kiralamalarda Havaalanı Hizmet Ücreti, ayrıca hesaplanabilir.Fiyat için Rezervasyon Merkezimizi veya Satış Ofislerimizi arayınız.

DİĞER HİZMETLER:

Yurt dışında ihtiyacı duyulan kiralamalara ilişkin rezervasyon talepleri 0850 840 85 28 numaralı GAARAJ Rezervasyon Merkezi aracılığı ile sağlanabilir. Ücret için Rezervasyon Merkezimizi arayınız.

ÖNEMLİ NOTLAR:

Herhangi bir kaza durumunda, aracın yeri değiştirilmeden kazanın şekline uygun kaza tespit tutanağı tutulması ya da en yakın polis veya jandarma karakoluna başvurularak kaza, hırsızlık ve alkol tespit raporları alınması ve 7/24 hizmet veren 0850 840 85 28 numaralı Gaaraj Müşteri Hattı na bilgi verilmesi zorunludur. Aracın çalınması durumunda da en yakın polis veya jandarma karakoluna başvurularak 7/24 hizmet veren 0850 840 85 28 numaralı Gaaraj Müşteri Hattı na bilgi verilmesi zorunludur. Aksi halde satın alınan tüm güvenceler geçersiz sayılarak meydana gelen her türlü zarar, 3'cü şahıslara verilen maddi ve manevi kayıpları da içermek üzere kiracıdan tahsil edilir. Aracın arızalanması veya herhangi bir nedenle desteğe ihtiyaç duyulması durumunda, 7/24 hizmet veren 0850 840 85 28 telefondan yardım temin edilmesi gerekmektedir. - Lütfen kiralama başlangıcında ve iadesi sırasında Araç teslim etme ve teslim alma formunun doldurulup karşılıklı olarak imzalandığından emin olunuz. - Kiralama süresini uzatmak, dönüş saatini ve gününü bildirmek / değiştirmek için lütfen 0850 840 85 28 telefondan rezervasyon işlemleri genişletin. - Kiralama sırasında kaza, aracın arızalanması veya herhangi bir nedenle desteğe ihtiyaç duyulması durumunda 0850 840 85 28 numaralı Gaaraj Müşteri Hattı aranmalıdır. - Kullanımınız sırasında aracın periyodik bakım km.si gelmesi durumunda, güvenli bir şekilde yolculuğa devam edebilmeniz için lütfen Gaaraj Müşteri Hattı mızı arayınız. - Aracın TEK TARAFLI olarak kazaya uğraması veya çalınması durumunda, (aracın) yeri değiştirilmeden en yakın polis veya jandarma karakoluna başvurarak kaza, hırsızlık ve alkol tespiti raporları alınmalıdır. ÇİFT TARAFLI kazalarda ise, aşağıdaki maddelerde bildirilen haller dışında, kazanın oluş şekline göre sürücüler, Maddi Hasarlı Kaza Tespit Tutanağını tutanak üzerinde belirtilen şekilde doldurmakla yükümlüdürler. Çift taraflı kazalarda, sadece aşağıdaki hallerde trafik kazası tespit tutanağı, trafik polisi tarafından düzenlenmektedir.

 • - Sürücü belgesiz motorlu araç kullanılıyorsa
 • - Sürücüde yaş küçüklüğü varsa,
 • - Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa,
 • - Kazaya karışan araçlardan birinin kamu kurumlarına ait olması durumunda,
 • - Kamu kurumlarına ait eşya da zarar meydana gelirse,
 • - Trafik Kazasında sadece 3.kişilere ait eşyalara zarar gelirse,
 • - Kazaya karışan araçlardan birinin trafik sigortasının bulunmaması durumunda,
 • - Trafik kazası ölüm ve / veya bedeni zarar ile sonuçlanmışsa.

Tüm yasal konularda İstanbul Anadolu Mahkemeleri yetkili kılınmıştır. Uzlaşmazlık durumunda Gaaraj Sürücü (kiracı) ve Araç Kiralama Şirketi (kiralayan) arasında hakem olmakta ve maduriyetleri ayrıntılı bir şekilde inceleyerek yön gösterme rolünü üstlenir.